Porady

deska rozdzielcza w samochodzieZastanawiasz się, co zrobić z uszkodzoną chłodnicą? Chcesz dowiedzieć się, jakie są czynności obsługowe klimatyzacji? Na tej stronie znajdziesz przydatne porady.

 

Jakie są czynności obsługowe klimatyzacji?

  • Sprawdzenie prawidłowości pracy układu

Jeśli wymiana ciepła nie przebiega w sposób odpowiednio wydajny, dochodzi do zmniejszenia lub całkowitego zaniku schładzania pojazdu. Nieprawidłowe działanie klimatyzacji może być spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi poszczególnych elementów, nieprawidłowym działaniem instalacji elektrycznej. Diagnozę systemu przeprowadza się za pomocą manometrów, termometrów i mierników wielkości elektrycznych.

  • Kontrola szczelności układu
  • Kontrola stanu filtra kabinowego

Zanieczyszczenie filtra kabinowego może w poważnym stopniu ograniczyć napływ powietrza do wnętrza i zwiększyć obciążenie silnika dmuchawy, co z kolei skutkuje jego przegrzaniem i uszkodzeniem.

  • Oczyszczanie toru napływu powietrza do kabiny
  • Kontrola odprowadzania na zewnątrz samochodu wody skroplonej na parowniku
  • Kontrola układu sterującego
  • Uszkodzenie czujników ciśnienia, temperatury lub niesprawne połączenia instalacji elektrycznej mogą prowadzić do zatrzymania działania klimatyzacji lub poważnych awarii.
  • Uzupełnianie oleju w układzie
  • Uzupełnianie czynnika w układzie
  • Wymiana filtra-osuszacza

 

Co zrobić z uszkodzoną chłodnicą?

Chłodnice, z uwagi na umiejscowienie w przedniej części komory, narażone są na różnego rodzaju defekty mechaniczne, które w często uniemożliwiają dalszą jazdę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy jak najszybciej przeprowadzić naprawę lub, jeśli to możliwe, regenerację.